Zemědělský den v SOŠ a SOU Sušice, 28.11.2016


Po začátku školního roku bývá již tradicí, že se otevírají střední školy veřejnosti, aby zavedly žáky osmých a devátých tříd do tajů nabízených oborů. Zkraje listopadu se konal také den otevřených dveří na SOŠ a SOU Sušice, která nabízí mj. i obor opravář zemědělských strojů.

Možná by se mohlo zdát, že tento obor příliš nadšení u mladých nevzbudí, avšak v Sušici je tomu jinak. Naplněný ročník dá za pravdu. Možná za tím stojí také benefity, které škola navíc nabízí. Kdo by si nepřál mít svářečský a řidičský průkaz i na traktor zdarma? Navíc o šikovné studenty je mezi zemědělci a firemníky doslova rvačka. Bodejť by ne, když zemědělský obor obecně studuje málo žáků a polovina z nich odchází pracovat jinam. Proto se některé firmy jako je ARBO Klatovy rozhodly, že podpoří ve studiích vybrané žáky stipendii. Tolik let, kolik jim budou platit příspěvek, tolik let pak u nich mají odpracovat. Nejen, že si tak žáci přilepší, ale mají díky tomu také zajištěné zaměstnání v oboru, což je v dnešní době obrovským benefitem. Najít uplatnění v oboru, který člověk vystuduje, již není samo sebou.

Aby se ukázalo, že zemědělství má smysl a žáci mají možnost realizace a uplatnění, uspořádala SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci se Zemědělským svazem ú.o. Klatovy, KIS pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje a Agenturou venkova o.p.s. prezentaci a workshop zemědělských firem na téma Zemědělství, venkov a mládež.

„Zemědělství je velice perspektivní obor. Mnoho pracovníků odchází do důchodu a mladí se vlivem předsudků k práci v oboru nemají. Přitom je to právě zemědělství, které má budoucnost v jakékoliv době a tudíž nehrozí, že by lidé přišli o práci. Navíc je zapotřebí generační obměna, neboť mladí lépe přijímají moderní technologie, které hrají v zemědělství důležitou úlohu. Navíc již neplatí, že zemědělci jsou špatně placení,“ upozornila Jiřina Jandová ze Zemědělského svazu ú.o.Klatovy.

Pro žáky základních škol byla připravena exkurze po areálu školy i dílen. Byla jim představena škola z pohledu teorie, ale zejména praxe. Jako zpestření oboru připravil Zemědělský svaz ú.o. Klatovy v rámci projektu Zemědělství žije! poznávací soutěže o zemědělství, ukázky zemědělských plodin, semen, naučnou stezku a další soutěže, či dojení na umělém vemeni. Prezentace se ujaly také zemědělské firmy, které ukázaly obor po moderní technické stránce.

Velmi zajímavým zlatým hřebem dne byla prezentace a beseda s předními představiteli zemědělských podniků na Klatovsku: Václav Šmat ze ZD Velký Bor, ing. Zdeněk Částka z Agrospolu Malý Bor, ing. František Trnka, předseda OD Soběšice a člen představenstva Zemědělského svazu ČR, ing. Josef Jonáš ze ZOD Hlavňovice a ing. Jan Pavlíček z VOD Hrádek u Sušice.

Na úvod představil ing. Částka z akciové společnosti Agrospol Malý Bor velmi zajímavým videm, které natočil teprve 15-letý Jan Hron. Je o práci v rostlinné výrobě a ukázalo nejen průřez pracemi, ale i ukázku moderní techniky, kterou v ZD Malý Bor využívají. „Jsem rád, že jsem vám mohl ukázat hospodaření v našem podniku tímto způsobem,“ uvedl.

Předseda VOD Velký Bor měl připravenu prezentaci v podobě fotografií, kdy ukázal mechanizaci nejen v rostlinné výrobě, ale také v živočišné. V červnu se totiž konal na farmě den otevřených dveří a předváděčka krmných vozů Triolet, které již ukazují mnoho technických vychytávek.

Ing. Trnka z OD Soběšice potvrdil skutečnost, že lidé nemají ani tušení o tom, jak je v dnešní době zemědělství moderní. K farmě patří také hotel s agroturistikou. Na závěr pobytu se koná exkurze na farmu, kde se návštěvníci, mnohdy staří lidé, diví, že netušili, jak je zemědělství moderní. A právě proto je třeba mít kvalifikovanou pracovní sílu, kterou stejně jako všichni další přísedící považují za klíč k úspěchu v zemědělském podnikání.

„V dnešní době je velice náročné sehnat kvalifikovaný a kvalitní personál. Proto je volba oboru opravář zemědělských strojů perspektivním oborem,“ vzkázal studentům ing. Pavlíček z VOD Hrádek u Sušice. „Je to také z důvodu, že i nadále bude zapotřebí zachovat venkov a zejména výrobu potravin.“

Perspektivu zemědělského oboru potvrzují také prodejci zemědělské techniky, kteří si cení nových mladých pracovníků. „Je stále složitější sehnat všestranné a kvalitní servisní techniky, kteří budou schopni opravovat moderní a stále vyspělejší zemědělskou techniku,“ potvrdil také Josef Kroupar ze společnosti Agrowest Klatovy. Také další společnosti jako ARBO Klatovy či U+M Třeboň potvrdili, že každý rok shání dva až tři nové techniky. Proto se také rozhodli navázat spolupráci se SOŠ a SOU Sušice.

A právě stroje od těchto společností bylo možné vidět na dvoře školy. Návštěvníci si tak mohli sami udělat obrázek o tom, jak vypadá dnešní moderní mechanizace.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník