Soutěž ve vazbě a aranžování květin – „Ne“tradiční karafiát 2017


řestože byla Plzeň zahalena do mrazivé sněhové pokrývky, sál SOUE na Vejprnické rozzářily květinové dekorace a aranže. První únorový den totiž pořádala Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, soutěž ve vazbě a aranžování květin – Netradiční karafiát. Tato soutěž je určena pro žáky odborných škol a učilišť. Jelikož se v letošním roce jednalo již o 9. ročník, lze říci, že se Netradiční karafiát stává pomalu ale jistě tradicí. V příjemné přátelské atmosféře předvedlo jedenáct soutěžících ze čtyřech škol své aranžérské umění. Konkrétně se jednalo o žáky ze SOŠ stavební a zahradnická Praha, OU a PrŠ Chroustovice, ZŠ a OŠ Horšovský Týn a pořádající OŠVS, Plzeň. Soutěžící měli zpracovat 2 úkoly, a to konkrétně Aranžování květin do vázy a Panel – fantazie na dané téma. Toto zadané téma se v letošním ročníku neslo v duchu „V zajetí geometrie a květů“, což byl také podtext celé soutěže. Soutěžící museli dodržovat určitá kritéria, co se týče velikosti aranží, materiálu, apod. Hlavním cílem však bylo projevení osobní kreativity, estetického pojetí a technického zpracování úkolů. Tyto aspekty také hodnotila tříčlenná porota složená z odborníků zahradnických či floristických oborů.

Není divu, že na konci soutěžního dne mohli všichni přítomní obdivovat osobitě zpracovaná aranžmá. To jen potvrdilo skutečnost, že už na úrovni odborného školství vznikají pod rukami žáků výrobky, které lze rovnocenně zařadit na floristický trh společně s profesionálními výrobky. Každá soutěž má své vítěze, nebylo tomu jinak i na Netradičním karafiátu. V každém soutěžním úkolu byly vyhodnoceny 3 výrobky, které odbornou porotu zaujaly nejvíce. Jejich autoři si pak převzali diplomy společně s dárkovými koši. Důležitá je skutečnost, že celá akce byla finančně i materiálně podpořena Plzeňským krajem a dary a upomínkové předměty poskytlo SSŠ Plzeň. Naši školu reprezentovala Štěpánka Vrbová, Hana Sládková a Aleš Matějček. Právě poslední zmiňovaný vybojoval první místo ve zhotovení panelu a jeho aranžmá do vázy ohodnotila porota jako třetí nejzdařilejší. Všem soutěžícím patří za vzornou reprezentaci školy pochvala, stejně tak jako jejich učitelkám pí Bc. Š. Dlouhé a pí Bc. J. Judlové, které je na soutěž připravily.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník