Technické obory budou již po šesté k vidění na prezentaci škol s názvem „Ručičky kraje“


Nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje se již po šesté zaplní tematickými stánky, kde jednotlivé střední školy představí činnosti svých technicky či přírodovědně orientovaných kroužků. 

Tato veřejná prezentace s názvem „Ručičky kraje“ se uskuteční za účasti hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda dne 18. června 2019 od 10:00 do 14:00 hodin na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje (Škroupova 18, Plzeň).

Cílem prezentace je seznámit děti s technickými obory a přilákat do škol, které je vyučují, více uchazečů o studium. Akce je určena hlavně pro rodiče a děti, kteří si mohou vyzkoušet technický obor, který je zajímá.

Spolu se středními školami se budou prezentovat i firmy nabízející uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů.

Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník