Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje se zaměřil na stavebnictví


V pátek 20. 9. 2019 se na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni setkalo přes 40 zástupců stavebních firem a základních škol, aby společně hledali cesty, jak zvýšit zájem o stavební obory, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem žáků. A to navzdory tomu, že na trhu práce je řemeslníků akutní nedostatek a predikce ukazuje, že v nejbližších letech tomu nebude jinak.

Součástí akce, kterou ve spolupráci se stavebním učilištěm pořádal Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, byla prezentace dat, nabídka služeb kariérového poradenství, představení možností spolupráce s učilištěm pro školy i firmy, ale také prezentace firem zaměřených na moderní trendy ve stavebnictví a spolupráci se školami.

Účastníci si prohlédli novou moderní halu odborného výcviku, která je jedním z významných opatření na podporu stavebních oborů a řemesel.

Předmětem dalších jednání bude snaha zkoordinovat oboustranně výhodnou spolupráci škol a stavebních firem. 

 

Více na webových stránkách Teritoriálního paktu zaměstnanosti PK.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník