Pozvánka na festival POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST


Dovolujeme si Vás pozvat na festival vzdělávání a práce – POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST, který proběhne 9. – 10. listopadu 2018 již podruhé v DEPO2015 Plzeň.

Festival nabízí přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji.

Multioborová akce může být přínosná jak pro žáky celých tříd ZŠ a SŠ, bez ohledu na to, o jakém oboru studia přemýšlejí, tak také pro učitele, výchovné a kariérové poradce a v neposlední řadě i pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost.

PÁTEK 9. 11. (9:00 - 14:00) je koncipován zejména pro návštěvu žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců.

SOBOTA 10. 11. (9:00 - 12:00) je spíše prostorem pro rodiče s dětmi a veřejnost.

Najdete zde:

 • bohatý doprovodný program přednášek (zaměřený na učitele, studenty i veřejnost)
 • zónu pro pedagogy s možností konzultací v oblasti kariérového poradenství a networkingem
 • zástupce středních škol Plzeňského kraje
 • zástupce fakulty ZČU a Lékařské fakulty UK
 • zástupce zaměstnavatelů v regionu
 • setkání s on-line nástroji kariérového poradenství (SALMONDO, č. stánku 29)
 • karierové poradenství: Info Kariera, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při ÚP ČR Krajská pobočka v Plzni

Aktuální stav vystavovatelů a program naleznete na stránkách festivalu:

www.posvitsinabudoucnost.cz

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník