Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Svářečské zkoušky na SOŠ a SOU Horšovský Týn všichni zvládli


Dne 7. března 2019 proběhly na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 závěrečné zkoušky základního kurzu svařováním ZK 135 1.1 MAG - svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG), - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev (CO2) a ZK 311 1.1 - svařování plamenem – nelegované oceli (autogen). Zkoušky se konají za účasti zkušebního komisaře dozorové a certifikační organizace. Zkouška se skládá z testu teoretických znalostí a z praktické zkoušky.

V letošním školním roce to byly již patnácté zkoušky základního kurzu svařování a představuje to 53 svářečů. Kurzů svařování se zúčastňují žáci školy oborů opravář zemědělských strojů a automechanik, kteří kurz absolvují v rámci předmětu odborný výcvik a také žáci Středního odborného učiliště Domažlice. Dále škola organizuje svářečské kurzy pro Úřad práce ČR v rámci rekvalifikace volené a svářečské kurzy pro firmy a veřejnost.

V letošním školním roce absolvuje základní kurz svařování a získá svářečský průkaz 68 žáků školy.

Dále škola provádí zkoušky a vydává certifikáty svářeče dle normy ČSN EN ISO 9606. Na základě této normy získává svářeč tzv. evropský certifikát svářeče. Vzorek musí vyhovět při provedených nedestruktivních a destruktivních zkouškách předepsaných normou.

Certifikát svářeče dle výše uvedené normy získalo v letošním školním roce 14 žáků školy. Zkoušky všichni žáci úspěšně zvládli. Gratulujeme.

 

Více zde.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník