Veletr "Klíč k příležitostem" Vás seznámí s nabídkou pracovních příležitostí u nás i v sousedním Bavorsku


Srdečně Vás zveme na 5. ročník veletrhu pracovních a studijních příležitostí s názvem

Klíč k příležitostem.

Tento veletrh pořádá SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 v prostorách školy dne 20. března 2019 od 14:00 hod

Přijďte se podívat a seznámit se s nabídkou pracovních a studijních příležitostí u nás, v českých firmách a v sousedním Bavorsku.

Potkat zde můžete zástupce cca 25 firem, pracovníků škol, komor, cechů a sdružení, kteří dokáží zodpovědět na dotazy a případné možnosti dalšího studia.

Přítomni budou zástupci všech oborů, které škola vyučuje – strojírenství, elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kosmetička. 

Veletrh je určen pro žáky uvedených oborů vzdělání, dále pak pro absolventy i širokou veřejnost.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník