Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

SOU elektrotechnické Plzeň pořádalo soutěž odborných dovedností žáků elektrotechnických škol


Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56, pořádalo ve dnech 11. až 12. března 2019 Soutěž odborných dovedností žáků elektrotechnických škol. Soutěž organizovala Asociace energetického a elektrotechnického vzdělání a Asociace energetických manažerů. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.

Letošní ročník byl pojat jako mezinárodní soutěž. Vedle 8 škol z České republiky se soutěže zúčastnily i 2 školy ze Slovenska (Žilina, Trnava). Soutěžní družstva tvořili 4 žáci, přičemž 2 soutěžili v slaboproudých oborech a 2 v oborech silnoproudých. Soutěžící žáky doprovázeli vždy 2 pedagogové.

Cílem soutěže bylo porovnat praktické dovednosti a teoretické vědomosti žáků škol sdružených v Asociaci energetických manažerů. Pedagogové a hosté u kulatého stolu při neformálním posezení hodnotili odborné náplně školních vzdělávacích programů, vybavení škol odbornou technikou a nastavili parametry dalšího ročníku soutěže.

Na cvičných panelech průmyslových elektroinstalací zapojovali žáci rozběh třífázového asynchronního motoru Y/D, pomocí časového relé se světelnou signalizací chodu motoru do hvězdy a do trojúhelníku doplněnou světelnou signalizací poruchy motoru.

Součástí soutěže byly i testové otázky. Žáci řešili testové otázky zaměřené nejen do oblasti bezpečnosti práce, ale prokazovali i znalosti základních elektrotechnických norem a vyhlášek.

Nezávislá odborná hodnotící komise, složená ze zástupců zřizovatele školy a odborníků z praxe hodnotila výsledky prací žáků. Komise hodnotila nejen dodržování bezpečnosti práce, pracovní postupy a funkčnost, ale i estetiku provedení a hospodaření s materiálem.

Výsledkové listiny naleznete zde.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník