Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ se blíží


Rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol v Plzeňském kraji se blíží, proto připomínáme důležité informace a termíny.

Soutěž základních a středních škol „Řemeslo má zlaté dno“ je vyhlášena pro výrobky určené jako:

 • suvenýry
 • hračky
 • vyučovací pomůcky
 • oděvní doplňky, šperky
 • vybavení domácnosti
 • vše pro zahradu
 • nástroje a technické pomůcky
 • hlavolamy

Specifikace provedení: Vlastnoručně řemeslně vyrobený předmět jednotlivcem, bez omezení techniky.

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích:

 • 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
 • 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
 • Střední školy (1. a 2. ročník)

Termíny:

 • 1. školní kolo – končí 19. dubna 2019, každá škola může vyhlásit jednoho vítěze v každé věkové kategorii, který postupuje do krajského kola
 • 2. krajské kolo – soutěžní výrobky musí být předány Středisku služeb školám Plzeň, Částkova 78, 306 13 Plzeň do 26. dubna 2019

Škola může zaslat pouze 1 soutěžní práci z každé věkové kategorie – vítěze školního kola.

Výrobky lze doručit osobně nebo poštou, ale vždy tak, aby byly předány do 26. dubna 2019 do 12:00 hodin. Předmět, prosím, označte nápisem „Řemeslo má zlaté dno“.
Z došlých prací bude uspořádána výstavka a vítězové budou slavnostně přijati v Techmania Science Center o.p.s. Po výstavce bude výrobek vrácen zpět. Hodnotícími prvky jsou originalita, nápad a technické provedení.

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Řemeslo má zlaté dno“, za účasti hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda se uskuteční dne 23. května 2019 od 13:00 hodin v Plzni, v Techmania Science Center o.p.s.

Bližší informace včetně registrační karty najdete na webových stránkách Plzeňského kraje.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník