Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Čalouník

 • Kód oboru: 33-59-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí dovednostem v oblasti čalounické výroby a dekoratérství, tj. pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací, zvolit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení, používat, uskladňovat a ošetřovat čalounické a dekoratérské materiály, vybrat vhodné technologické a pracovní postupy individuální a sériové čalounické výroby, zhotovovat čalounické výrobky nebo jejich části v souladu s technologickými postupy, používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků, provádět dekoratérské práce, provádět opravy a renovace současného i slohového čalouněného nábytku, ovládat a provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti, Chemie, Fyzika

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávají povolání čalouník a dekoratér v oblasti nábytkářství. Uplatní se ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných činností ve výrobě čalouněného nábytku a doplňků nebo čalounění v dopravních prostředcích, při provádění dekoratérských prací, při výrobě potahů a povlaků, při jejich opravách a renovaci. Uplatní se také v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu oborů z oblasti nábytkářské výroby.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf calounik

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník