Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Elektrikář

 • Kód oboru: 26-51-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář a v četných příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

Spolupráce s firmami

Trvalá spolupráce s jednotlivými firmami, ve kterých žáci provádějí odbornou praxi. Jedná se především o větší a stabilizované firmy, např. Diooss Nýřany a. s., Kappenberger+Braun s. r. o., Driessen Aerospace CZ s. r. o., ETD Transformátory a.s., Škoda Machine Tool a. s., Elektronnn Rokycany s. r. o., Lasselsberger s. r. o., Naretec s. r. o., Murr CZ s.r.o., Škoda Electric a.s., Škoda Transportation, a.s.

Firmy se podílejí na vytváření kvalitních podmínek pro výuku žáků tím, že spolupracují se školami při inovaci nových výukových modulů, nových technologických postupů a aktivně napomáhají uvádět školní vzdělávací plán do praktické výuky.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf elektrikar

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník