Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 • Kód oboru: 26-52-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti servisní péče v technických službách se zaměřením na elektrotechnická zařízení, např. spotřební elektroniku, kancelářskou techniku, zdravotnickou přístrojovou techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, zdvihací zařízení a provozní technickou údržbu v oborech průmyslové automatizace (automatické výrobní linky a robotizovaná pracoviště).

Spolupráce s firmami

Trvalá spolupráce s jednotlivými firmami, ve kterých žáci provádějí odbornou praxi. Jedná se především o větší a stabilizované firmy, např. Diooss Nýřany a. s., Kappenberger+Braun s. r. o., Driessen Aerospace CZ s. r. o., ETD Transformátory a.s., Škoda Machine Tool a. s., Elektronnn Rokycany s. r. o., Lasselsberger s. r. o., Naretec s. r. o., Murr CZ s.r.o., Škoda Electric a.s., Škoda Transportation, a.s.

Firmy se podílejí na vytváření kvalitních podmínek pro výuku žáků tím, že spolupracují se školami při inovaci nových výukových modulů, nových technologických postupů a aktivně napomáhají uvádět školní vzdělávací plán do praktické výuky.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf elektromechanik pro zarizeni a pristroje

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník