Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Elektrotechnické a strojně montážní práce

 • Kód oboru: 26-51-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí volit odpovídající pracovní postupy, při práci využívat technickou dokumentaci, elektrotechnické a strojírenské materiály, prvky a součástky. Provádět pod dohledem a podle pokynů odpovědného pracovníka přípravné práce pro elektrické rozvody, připravovat instalace a zapojení vodičů, zásuvek apod. Zapojovat a odpojovat pájením elektrické a elektronické součástky. Vykonávat po zaučení pracovní úkony na technických zařízeních v souladu s odbornou dokumentací. Udržovat dle pokynů odpovědného pracovníka určené zařízení v provozu. Žáci podle pokynů a pod dohledem odpovědného pracovníka měří základní elektrotechnické veličiny, montují a demontují elektromechanické výrobky a zařízení, instalují součástky a části elektrických strojů, elektronických přístrojů a zařízení. Osvojí si dodržovat bezpečnost práce a technologické postupy závazné pro jednotlivé pracovní činnosti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi naleznou široké uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf elektricke a strojne montazni prace

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník