Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Elektrotechnika

 • Kód oboru: 26-41-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí číst a vytvářet technickou dokumentaci, provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, provádět montážní a elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje, provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měřit elektrotechnické veličiny.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi s ohledem na příslušnou specializaci se mohou uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.

Spolupráce s firmami

Trvalá spolupráce s jednotlivými firmami, ve kterých žáci provádějí odbornou praxi. Jedná se především o větší a stabilizované firmy, např. Diooss Nýřany a. s., Kappenberger+Braun s. r. o., Driessen Aerospace CZ s. r. o., ETD Transformátory a.s., Škoda Machine Tool a. s., Elektronnn Rokycany s. r. o., Lasselsberger s. r. o., Naretec s. r. o., Murr CZ s.r.o., Škoda Electric a.s., Škoda Transportation, a.s.

Firmy se podílejí na vytváření kvalitních podmínek pro výuku žáků tím, že spolupracují se školami při inovaci nových výukových modulů, nových technologických postupů a aktivně napomáhají uvádět školní vzdělávací plán do praktické výuky.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf elektrotechnika

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník