Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Krejčí

 • Kód oboru: 31-58-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zpracovávat technické nákresy a technické popisy oděvů, konstruovat základní střihy jednotlivých dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot tělesných rozměrů zákazníků, základům modelování oděvů, uplatňovat estetické cítění při konstrukčním a modelovém řešení oděvů, sledovat módní trendy. Naučí se zpracovávat technologickou dokumentaci pro individuální výrobu oděvů a zhotovovat oděvní výrobky individuálním a hromadným způsobem. Vzhledem k šíři oboru se žáci mohou připravovat v některém ze zaměření oboru, např. na zhotovování dámských oděvů, zhotovování pánských oděvů, zhotovování oděvů (vybrané dámské a pánské oděvy), na modelovou výrobu oděvů, na výrobu a chemické čištění oděvů apod.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti, Matematika

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění jako krejčí v pozici zaměstnanců ve velkých, středně velkých i malých oděvních firmách. Budou připraveni plnit pracovní úkoly při zhotovování různých druhů oděvů, např. dámských oděvů nepodšitých a podšitých, tj. sukní, kalhot, halenek, šatů, sak a plášťů, nebo pánských oděvů nepodšitých a podšitých, tj. kalhot, vest, sak, bund a plášťů, a to individuálním nebo hromadným způsobem. Mohou se uplatnit i při výrobě a opravě dětských oděvů, prádla a jiných šitých výrobků, při přejímce a výdeji oděvů a jiných textilií zákazníkům v prádelnách a chemických čistírnách. Po získání nezbytné praxe se mohou uplatnit i jako podnikatelé v malých firmách a v živnostech. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech oděvního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf krejci

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník