Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Manipulant poštovního provozu a přepravy

 • Kód oboru: 37-51-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené s přepravou poštovních zásilek, tj. příjem poštovní zásilky, jejím předáním do přepravy, přepravou na dodací poštu, předáním poštovní zásilky doručovatelům, dodání poštovní zásilky adresátovi či její vydání na poštovní přepážce. Dále se naučí zajišťovat i jiné služby, které Česká pošta, s.p. poskytuje občanům na svých přepážkách. Při všech těchto činnostech důsledně dbají na vyplňování patřičné dokumentace.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Český jazyk, Zeměpis

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují přepravu a dodej poštovních zásilek a příjem a výdej balíkových zásilek na poštovních přepážkách. Uplatní se na všech poštách a i u jiných firem specializujících se na přepravu a doručování zásilek. Jejich nejčastější pracovní pozicí je poštovní doručovatel a pracovník poštovní přepravy. Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu zaměřeném na poštovnictví nebo na podnikání v oboru.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf manipulant postovniho provozu a prepravy

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník