Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

 • Kód oboru: 39-41-L/02
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Skupina oboru: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, tj. spojovat trubní a elektrotechnické materiály, sestavovat rozvody, vypracovávat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, montovat zařizovací předměty, spotřebiče, osazovat měřidla, instalovat a propojovat jednotlivé části rozvodů včetně jejich prvků, kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci, připojovat na zdroje, zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat zařízení s pomocí technické dokumentace a měřicí techniky. Žáci se také naučí číst a vytvářet technickou dokumentaci a provádět měření.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit při vykonávání odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech jako instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektrotechnik, provozní technik aj. Po získání praxe mohou zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků, vedoucích provozoven apod., dále se mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a stavebnictví.

Spolupráce s firmami

Trvalá spolupráce s jednotlivými firmami, ve kterých žáci provádějí odbornou praxi. Jedná se především o větší a stabilizované firmy, např. Diooss Nýřany a. s., Kappenberger+Braun s. r. o., Driessen Aerospace CZ s. r. o., ETD Transformátory a.s., Škoda Machine Tool a. s., Elektronnn Rokycany s. r. o., Lasselsberger s. r. o., Naretec s. r. o., Murr CZ s.r.o., Škoda Electric a.s., Škoda Transportation, a.s.

Firmy se podílejí na vytváření kvalitních podmínek pro výuku žáků tím, že spolupracují se školami při inovaci nových výukových modulů, nových technologických postupů a aktivně napomáhají uvádět školní vzdělávací plán do praktické výuky.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf mechanik instalaterskych a el zarizeni

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník