Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Potravinářská výroba

 • Kód oboru: 29-51-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat, upravovat a zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady pro příslušnou potravinářskou výrobu, zejména při výrobě cukrářských výrobků, mlékárenských nebo masných a uzenářských výrobků, tj. dodržovat technologické postupy a vykonávat jednodušší činnosti při ruční i strojové výrobě potravin, obsluhovat jednoduché stroje a zařízení ve vybraných provozech, včetně balení a etiketace potravinářských výrobků, posuzovat senzoricky kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, uchovávat a skladovat hotové výrobky nebo polotovary, vést jednoduchou provozní evidenci a dodržovat hygienické předpisy a normy s cílem zajistit výrobu bezpečných potravin i jejich prodej.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností u povolání cukrář, řezník – uzenář, mlékař nebo při obsluze potravinářských strojů jako zaměstnanci příslušných potravinářských firem. Jsou připraveni vykonávat jednoduché činnosti při ruční výrobě cukrářských, masných, uzenářských nebo mlékárenských výrobků včetně obsluhy jednoduchých strojů a technologických zařízení. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf potravinarska vyroba

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník