Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Řezník, uzenář

 • Kód oboru: 29-56-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zpracovávat jatečná zvířata, drůbež a ryby na maso a masné výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti související s porážkou a zpracováním jatečných zvířat, drůbeže, zvěřiny a ryb, bourat, upravovat a třídit maso pro výsekové a výrobní účely, vyrábět masné výrobky, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat maso a masné výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při těžení a zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků, jsou připraveni vykonávat činnosti související s porážkou a zpracováním jatečných zvířat, drůbeže, zvěřiny a ryb na maso a masné výrobky, skladováním, balením a expedicí hotových výrobků, obsluhou a prováděním základní údržby technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf reznik uzenar

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník