Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Šití oděvů

 • Kód oboru: 31-59-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí číst jednoduché technické nákresy a technické popisy výrobků, číst značky pro spojovací proces na oděvních komponentech, číst technologické postupy, obsluhovat oděvní stroje a zařízení na úsecích spojovacího, tvarovacího a dokončovacího procesu a pečovat o ně. Dále se naučí šít na šicích strojích a ručně, provádět montáže dílů a součástí oděvů, montáže výrobků, díly a součásti oděvů žehlit mezi jednotlivými operacemi a tvarovat, výrobky dokončovat a provádět konečné žehlení a tvarování.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako šičky, šiči v pozici zaměstnanců ve velkých, středně velkých i malých firmách pro výrobu šité konfekce. Budou připraveni plnit pracovní úkoly při výrobě oděvů, tzn. že budou zhotovovat individuálním a hromadným způsobem jednoduché dámské oděvy, např. sukně, kalhoty, halenky, šaty. Mohou se uplatnit i při výrobě jiných jednoduchých oděvních výrobků, popřípadě jiných šitých výrobků, a při opravách oděvů. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf siti odevu

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník