Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13


Obory

Výuka na ISŠŽ probíhá ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Školní vzdělávací program a učební plány jsou v souladu s legislativou danou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na škole nyní studuje 495 žáků ve 21 třídách. Absolventi učebních oborů jsou dobře připraveni do praxe i k pokračování na nástavbovém studiu. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Každý absolvent školy také obdrží Europass – dodatek k osvědčení o dosažení stupně vzdělání (E-DO) v anglickém nebo německém jazyce, který má usnadnit pochopení významu tohoto osvědčení v cizí zemi. Vztahuje se na odbornou kvalifikaci a tím zlepšuje profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Výuka

Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů. Praxe oboru Kadeřník pro 1. a 2. ročníky probíhá na odborném pracovišti Křimická 3. Žáci mají praxi 6 hodin denně ve čtrnáctidenním cyklu (1 týden škola, 1 týden praxe). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují praxi v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13. Krom toho mohou žáci po dohodě vykonávat praxi na smluvních pracovištích soukromých osob v Plzni i mimo ni.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Odborná praxe žáků pro obory Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov.

Webové stránky

http://www.issziv.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník