Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122


Lokalita

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně vznikla sloučením bývalé Střední integrované školy a Střední zemědělské školy dne 1. září 2003 v jeden subjekt. Škola je rozdělena do několika budov, které se nahází v městské části Staré Město.

Obory

V současné době poskytuje škola střední vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou. Od školního roku 2013/14 byl otevřen nový tříletý učební obor Cukrář. Absolventi jsou připravováni převážně pro praxi v různých typech podniků a v menší míře také ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce 2016/2017 měla škola 450 žáků v osmi oborech.

Výuka

Škola získala akreditaci k provozování a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, tzv. profesní průkaz. Žáci vykonávají praxe v areálu Školního statku v Horšově, kde funguje vzdělávací centrum pro obor kuchař-číšník a nacházejí se zde opravářské dílny zemědělských oborů. Funguje zde také malý hospodářský dvůr, ve kterém si žáci oboru Opraváři zemědělských strojů ověřují prakticky své teoretické znalosti.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Webové stránky

http://www.sos-souhtyn.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník