Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85


Lokalita

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň sídlí v areálu u kruhového objezdu na Koterovské ulici v Plzni na Slovanech.

Obory

Škola patří mezi největší střední školy v Plzeňském kraji. Navštěvuje ji kolem 1 100 studentů. SPŠE poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických oborech, v informačních technologiích a oboru Technické lyceum. Všichni absolventi bez ohledu na obor získají dobré znalosti jednoho až dvou cizích jazyků a naučí se zacházet s počítačem a běžným programovým vybavením. Absolventi se uplatňují především ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem a provozováním elektrotechnických a elektronických zařízení a výpočetní techniky. Po získání nezbytné praxe budou též schopni podobnou firmu založit a vést.

Zájmové činnosti

Studenti ubytovaní v domově mládeže mají možnost se zapojit do různých sportovních kroužků a soutěží, navštívit divadelní představení, koncerty a exkurze, stát se členem vzdělávacího kroužku v oblasti kapitálových trhů, seberealizovat se v rámci grantových projektů apod.

Výuka

Kromě kvalitního hardware je pro výuku využíván i specializovaný software. K individuálnímu studiu slouží také modernizované informační centrum, kde jsou oddělené studovny pro žáky SŠ. Výchovně vzdělávací proces je doplňován vhodně volenými odbornými exkurzemi, tematickými poznávacími zájezdy do zahraničí, studentskými výměnnými pobyty s partnerskými školami v zahraničí, zejména s Hans-Glas-Schule Dingolfing a FOS a BOS Cham, dále pak přednáškami či besedami.

Vybavení školy

Škola klade velký důraz na průběžnou modernizaci odborných počítačových učeben, laboratoří elektrotechniky, elektrotechnických měřeni, dílen, elektroniky, ale i multimediálních učeben pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Ke škole patří též domov mládeže a školní jídelna, kde se mohou žáci školy ubytovat a stravovat. Na domově mládeže jsou dvoulůžkové pokoje (lze si domluvit například společné ubytování kamarádů apod.), v každém pokoji je možnost připojení na internet. Celý areál školy má vybudovaný bezbariérový přístup, škola poskytuje vzdělání i tělesně postiženým žákům.

Webové stránky

https://www.spseplzen.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník