Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Uměleckořemeslné zpracování kovů

 • Kód oboru: 82-51-L/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření uměleckořemeslných výrobků z kovů se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, získají znalosti o zhotovení technické dokumentace a přípravě výroby daných výrobků. Naučí se ručně opracovávat a strojně obrábět kovy včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Odborná příprava probíhá ve třech zaměřeních, tj. v zaměření práce kovářské a zámečnické, v zaměření práce pasířské a v zaměření práce rytecké. V zaměření práce kovářské a zámečnické se žáci naučí rukodělně zhotovovat např.: mříže, brány, stavební a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, plastiky; v zaměření práce pasířské např.: konstruovaná svítidla, písmena, mříže, nádoby, svícny; v zaměření práce rytecké např.: knihařské rytiny, mědirytiny, kovová razítka, razidla, vypalovadla, písmena na informační systémy, rytiny pro ocelotisk, nápisy a ornamenty na kulaté předměty. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se uplatní v jednom z těchto povolání: umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř nebo umělecký rytec. Pro příslušné povolání jsou připraveni rukodělně zhotovovat náročnější uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací včetně provádění jejich opravy a obnovy. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi se rovněž mohou uplatnit jako technicko-hospodářští pracovníci. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, teorie umění apod.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf umeleckoremeslne zpracovani kovu

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník