Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Výrobce a dekoratér keramiky

 • Kód oboru: 28-57-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti v celé oblasti keramické výroby, při ruční a strojní výrobě, na výrobních linkách, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Žáci jsou vedeni k dodržování technologické kázně, výrobě zdravotně nezávadných výrobků, ovládají základní techniky přípravy keramických hmot, výroby střepu, výroby forem a jejich skladování, glazování a broušení, dekorování a výpalu keramických výrobků, dohotovují výrobky předepsaným výrobním způsobem s ohledem na jejich funkčnost a kvalitu. Třídí keramické výrobky podle kvality, provádějí jejich značení, balí je a expedují. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při ruční výrobě keramických výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Výtvarná výchova

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti keramické výroby při výkonu povolání keramik, keramik modelář, dekoratér keramiky. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf vyrobce a dekorater keramiky

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník