Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Zahradnictví

 • Kód oboru: 41-44-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí upravovat pěstební prostředí rostlin, obdělávat půdu, hnojit a přihnojovat rostliny, provádět jejich ochranu a rozmnožovat je. Především ovládnou technologie pěstování zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin, včetně posklizňové úpravy a expedice. Naučí se zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky z živého i neživého materiálu k různým příležitostem. V oblasti sadovnictví a krajinářství se žáci naučí používat zásady kompozice a řešení nejdůležitějších typů zeleně, navrhovat sadovnické a krajinářské úpravy podle zadaného účelu a organizovat zakládání a údržbu sadovnických a krajinářských úprav. Žáci se také naučí pracovat se zahradnickou technikou, využívat zařízení v zahradnické výrobě a řídit traktor v silničním provozu i polních podmínkách nebo osobní automobil v silničních podmínkách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Přírodopis, Chemie

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména ve středních funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Mohou pracovat v obchodu, ve službách nebo poradenství, především ale v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, vazačství a aranžování květin a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby. Absolventi se tedy konkrétně uplatní jako technici v zahradnictví, agronomové, jako podnikatelé, obchodníci nebo jako úředníci v oblasti státní správy. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zahradnických, resp. zemědělských oborech.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník