Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Železničář

 • Kód oboru: 37-52-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby se orientovali v grafikonu vlakové dopravy, stavěli jízdní cesty, obsluhovali zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhovali železniční návěsti a výhybky. Osvojí si činnosti v oblasti osobní dopravy, naučí se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce. Dále se žáci naučí samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní kanceláře.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Zeměpis, Český jazyk

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní dopravy. Na úseku dopravní cesty je uplatnění absolventa na pozici hradlař (i s prodejem jízdenek), hláskař (i s prodejem jízdenek), výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy. Na úseku obsluhy osobní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vlakvedoucí osobní přepravy, průvodčí osobní přepravy. Na úseku obsluhy nákladní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač, tranzitér. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu s dopravním nebo logistickým zaměřením.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zeleznicar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník