Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020


Jednotná přijímací zkouška se koná do čtyřletých oborů a nástavbového studia v pondělí 8. 6. 2020, do oborů víceletých gymnázií v úterý 9. 6. 2020. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Uchazeč může písemné testy konat pouze jednou ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce odešle ředitel školy uchazeči nejpozději do 25. 5. 2020.

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení do čtyřletých oborů a nástavbového studia v úterý 16. 6. 2020, do oborů víceletých gymnázií ve středu 17. 6. 2020. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů, tedy do 23. 6. 2020 do čtyřletých oborů a 24. 6. 2020 do oborů víceletých gymnázií. Nepřijatým uchazečům vydá ředitel školy rozhodnutí. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých středních škol.

 

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník