Nové výukové kadeřnictví mají ve Stodu


Dne 29. září bylo pro stodské střední odborné učiliště, které je již 9 let součástí SOU Domažlice, velice mimořádným dnem. Vzhledem ke covidové situaci se zde konala pouze malá slavnost, s minimem významných hostů. Slavnost malá, ale velká významem. Po rekonstrukci se otevíraly v budově školy v Plzeňské ulici zcela zrekonstruované prostory pro učební obor Kadeřník.

“Původní prostory byly přebudovány z domova mládeže skoro před třiceti roky, kdy vzhledem k enormnímu zájmu byl otevřen nový učební obor kadeřník. Nyní již prostory nedostačovaly, a byly naprosto nevyhovující, tak jsme museli přistoupit k jejich rekonstrukci,” popisovala v úvodu svého proslovu ředitelka školy Mgr. Zdeňka Buršíková a dále hostům přiblížila průběh všech oprav.

“Díky významné podpoře zřizovatele, Krajského úřadu Plzeňského kraje, jsme se mohli na jaře do rekonstrukce pustit. I přes covidové problémy pokračovala rekonstrukce dobře. Celková rekonstrukce vyšla více než na pět milionů korun.”, řekla dále ředitelka SOU.

Věříme, že žáci se brzy do nových prostor vrátí a budou moci své praxe provozovat.

Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout na webu SOU.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník