Žáci středních škol soutěžili v hackathonu otevřených dat


Hackathon neboli akce, při které se intenzivně pracuje na zadaném softwarovém projektu, byla předmětem soutěže středních škol na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.

13. soutěžních týmů složených jak z žáků, tak  pedagogických pracovníků se utkalo ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 v klání, jehož předmětem byla práce s datovou sadou. Soutěžící měli z datové sady připravit webovou aplikaci, datovou analýzu nebo vizualizaci.

Na prvním místě se umístila Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň za vizualizaci „Index sociální úrovně podle okresů ČR“.

Druhé místo obsadil tým z Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23 za vizualizaci „Dopravní nakládačka“.

Třetí místo obsadil tým z Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech za aplikaci „DataGrid“.

Speciální cenu poroty získal domácí tým ze Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech za vizualizaci „Dark BI„ a tým ze Střední odborné školy Bor za vizualizaci „Vybavení PC ve školách“.

Součástí této akce byla i odborná konference určená všem pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i soutěžícím, v rámci které byla řešena problematika odborného vzdělávání a dále otázka otevřených dat a jejich využití v praxi. Vystoupili zde zástupci  Plzeňského kraje, NKÚ, ČTÚ, Microsoft, ČSÚ, SYPO, MVČR, starosta města Klatovy a další odborníci z praxe.

Jak odborná konference, tak i Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje byly uspořádány v rámci projektu Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník