Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední škola a Základní škola, Oselce


Lokalita

Areál Střední školy Oselce je situován v zámku na okraji obce v těsné blízkosti silnice mezi Nepomukem a Horažďovicemi. Druhé pracoviště školy se nachází v Blovicích.

Obory

Střední škola Oselce má bohatou tradici a dobrou materiální základnu pro výuku řemeslných kovo a dřevo oborů. Kvalifikovaní odborníci uměleckořemeslných oborů jsou v současné době velmi žádaní na trhu práce, široké uplatnění najdou i v oblasti památkové péče. U oborů skupiny E není v přijímacím řízení potřeba písemné doporučení školského poradenského zařízení. Ve všech nabízených učebních oborech získávají absolventi výuční list. Vykonáním maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání umělecký truhlář a umělecký kovář a zámečník, možnost studia na vysokých školách a vyšším odborném studiu.

Výuka

U všech tříletých učebních oborů platí, že v 1. ročníku vykonávají žáci odborný výcvik ve školních provozech. Ve 2. a 3. ročníku mohou odborný výcvik absolvovat na smluvních pracovištích.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

V zámku v Oselci je umístěn Domov mládeže, nově zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou a učebny pro teoretickou výuku.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  23-68-H/01

  Mechanik opravář motorových vozidel

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  29-51-E/01

  Potravinářská výroba

  denní

  3 r. 0 měs.

  54

  Platné

  Ne

  33-56-H/01

  Truhlář

  denní

  3 r. 0 měs.

  160

  Platné

  Ne

  41-54-H/01

  Podkovář a zemědělský kovář

  denní

  3 r. 0 měs.

  36

  Platné

  Ne

  41-55-E/01

  Opravářské práce

  denní

  3 r. 0 měs.

  45

  Platné

  Ne

  41-55-H/01

  Opravář zemědělských strojů

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  64-41-L/51

  Podnikání

  denní

  2 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  65-51-E/01

  Stravovací a ubytovací služby

  denní

  3 r. 0 měs.

  54

  Platné

  Ne

  65-51-E/02

  Práce ve stravování

  denní

  2 r. 0 měs.

  34

  Platné

  Ne

  82-51-L/01

  Uměleckořemeslné zpracování kovů

  denní

  4 r. 0 měs.

  48

  Platné

  Ne

  82-51-L/02

  Uměleckořemeslné zpracování dřeva

  denní

  4 r. 0 měs.

  72

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

Mapa


 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník