Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33


Lokalita

Teoretickou výuku škola zajišťuje ve dvou budovách v Plzni, v Nerudově ulici a v Ateliérech Bory. Budova v Nerudově ulici poskytuje zázemí pro všechny obory obchodního i uměleckého zaměření.

Obory

Škola nabízí kvalitní střední odborné vzdělávání v oblasti ekonomiky a podnikání, obchodu a užitého umění a designu. Klade důraz na praktickou výuku v reálném prostředí firem a na spolupráci s nimi. Škola posílá žáky na stáže a odborné praxe do zahraničí, kde získávají zkušenosti a zdokonalují se v cizojazyčné komunikaci.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Škola považuje za svůj hlavní úkol poskytnout žákům školy kvalitní vzdělání, které je zaměřené na celkový rozvoj osobnosti a získání kompetencí potřebných pro život v moderní společnosti. Pedagogický sbor se snaží upřednostňovat rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí, pomáhá vytvářet pozitivní postoje k vlastnímu vzdělávání a připravuje zájemce k dalšímu terciárnímu vzdělávání.

Vybavení školy

Budovy jsou vybaveny nejnovějšími technickými pomůckami a moderním zázemím. Nerudovka byla již původně projektována jako škola, má prostorné a moderně vybavené třídy, počítačové učebny, aranžérské i výtvarné dílny a velikou tělocvičnu, která vznikla po rekonstrukci r. 1996. Prvního září 2010 byla zahájena výuka v nových Ateliérech v Plzni na Borech (Klatovská třída 200p, bývalý areál kasáren). Nově vzniklé prostory slouží k výuce odborných uměleckých předmětů. V budově je kreslírna, dílna pro grafické techniky, dílna pro prostorový design, specializované učebny pro počítačovou grafiku, navrhování, grafický design a 3D modelování a fotoateliér.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  63-41-M/01

  Ekonomika a podnikání

  denní

  4 r. 0 měs.

  272

  Platné

  Ne

  66-41-L/01

  Obchodník

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  66-51-H/01

  Prodavač

  denní

  3 r. 0 měs.

  360

  Platné

  Ne

  66-52-H/01

  Aranžér

  denní

  3 r. 0 měs.

  70

  Platné

  Ne

  82-41-M/05

  Grafický design

  denní

  4 r. 0 měs.

  136

  Platné

  Ne

  82-41-M/11

  Design interiéru

  denní

  4 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  82-41-M/17

  Multimediální tvorba

  denní

  4 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

Mapa


Spolupracující firmy


ARANŽÉR 66-52-H/01

 • Globus ČR, k. s., Chotíkov 385
 • Reklamní dílna, Železniční 3, Plzeň
 • Area Print, Petr Voleník, Třebízského 12, Plzeň
 • Kika Nábytek, s. r. o., Písecká 1090/10, Plzeň
 • Mobelix, Folmavská 1270, Plzeň
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník