Studium technických a řemeslných oborů v Plzeňském kraji

Střední škola, Bor, Plzeňská 231


Lokalita

Střední škola Bor má v současné době dvě pracoviště odborného výcviku, která vznikla sloučením Mechanizační školy v Tachově a pracoviště v Boru.

Obory

V současné době střední škola vzdělává kolem 200 žákyň a žáků ve třech učebních oborech, které jsou zakončeny po tříletém studiu závěrečnou zkouškou. V oboru kuchař a automechanik najdete chlapce i dívky, pouze pro chlapce je pak určen učební obor opravář zemědělských strojů. Od loňského školního roku nabízí škola i studium ve dvou maturitních oborech: mechanizace a služby a autotronik.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Žáci učebního oboru kuchař pod vedením učitelek odborného výcviku ve spolupráci s MÚ Bor a Tachov připravují slavnostní obědy a pohoštění při organizaci významných akcí, jako jsou rauty, slavnostní obědy, setkání, přednášky, semináře a besedy s významnými hosty, účastní se akcí ve spolupráci se ZUŠ v Tachově a v neposlední řadě reprezentují střední školu v regionálních a národních soutěžích.

Vybavení školy

Škola má vlastní autoškolu a svářecí školu, které slouží pro vzdělávání odborníků nejen z řad žáků a absolventů, ale nabízí své služby i široké veřejnosti, pro kterou provádí podle zájmu také opravy všech motorových vozidel a zemědělské techniky.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  23-68-H/01

  Mechanik opravář motorových vozidel

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  29-51-E/01

  Potravinářská výroba

  denní

  3 r. 0 měs.

  36

  Platné

  Ne

  29-51-H/01

  Výrobce potravin

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  41-51-E/01

  Zemědělské práce

  denní

  3 r. 0 měs.

  36

  Platné

  Ne

  41-55-H/01

  Opravář zemědělských strojů

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  64-41-L/51

  Podnikání

  denní

  2 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  64-41-L/51

  Podnikání

  dálkové

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  65-51-H/01

  Kuchař - číšník

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

Mapa


Spolupracující firmy


VŠECHNY OBORY

 • SIT-Scherm International Transports, s.r.o.
 • KERMI,s.r.o.
 • Eissmann Automotive Česká republika, s.r.o.
 • EKOČAS, spol. s r.o.
 • NOBOS Bor, s.r.o., Bor
 • STRAVBYT s.r.o. pobočka: STRAVBYT, s.r.o. - Hotel Inzo
 • Restaurace U Radnice, Bor
 • Poliklinika Bor
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník