Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1


Obory

Střední průmyslová škola je školou, která svým žákům nabízí a zajišťuje kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění. Má k tomu vynikající materiální i technické vybavení a odborně fundovaný pedagogický sbor.

Výuka

Škola je zapojena do rozvojových programů EU a mezinárodních projektů. Jsou vypracovány nové učební texty. Názorné výukové postupy žáky naučí řešit problémy, pracovat v týmu a další potřebné dovednosti, které přispějí k jejich uplatnění. Žáci pracují v technicky zaměřených kroužcích a rozvíjejí své kompetence. Škola vyučuje metoda CLIL – integrovaná výuka odborných předmětů v angličtině. Zapojuje se také do přeshraniční výměny žáků. Partnerem, který podporuje vzdělávací aktivity školy, je od května 2004 sdružení firem TEO - sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov. Se školou dlouhodobě spolupracuje v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy. Pořádá tematické odborné stáže pro žáky a vyučující ve svých českých i zahraničních provozech. Společně vytvořené vzdělávací moduly – racionalizace a řízení a kontrola jakosti profilují vzdělávací program školy.

Zájmové činnosti

Samozřejmostí jsou odborné exkurze a návštěvy specializovaných výstav a veletrhů. Každoročně se zapojuje do odborných soutěží dovedností. Bohatá je nabídka sportovních aktivit, škola se věnuje humanitárním akcím a ochraně životního prostředí.

Vybavení školy

Od roku 2012 byly vybudovány a vybaveny nové učebny a dílny za téměř 31 milionů korun. Další inovace za 12 mil. proběhly ve školním roce 2014/15. Škola má k dispozici multimediální učebny, ve kterých je nejmodernější výuková technika. Pro názornější výuku se používají simulace CNC soustruhu a frézky. Výborně jsou vybaveny dílny praktického vyučování v Oldřichově a v areálu společnosti BHS, Stadtrodská ulice. Ve škole je autoškola. Stravování a ubytování je zajištěno v domově mládeže.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  21-53-H/01

  Modelář

  denní

  3 r. 0 měs.

  72

  Platné

  Ne

  23-41-M/01

  Strojírenství

  denní

  4 r. 0 měs.

  408

  Platné

  Ne

  23-43-L/51

  Provozní technika

  denní

  2 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  23-44-L/01

  Mechanik strojů a zařízení

  denní

  4 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  23-45-L/01

  Mechanik seřizovač

  denní

  4 r. 0 měs.

  192

  Platné

  Ne

  23-51-H/01

  Strojní mechanik

  denní

  3 r. 0 měs.

  96

  Platné

  Ne

  23-56-H/01

  Obráběč kovů

  denní

  3 r. 0 měs.

  180

  Platné

  Ne

  26-41-M/01

  Elektrotechnika

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  33-56-H/01

  Truhlář

  denní

  3 r. 0 měs.

  150

  Platné

  Ne

  68-43-M/01

  Veřejnosprávní činnost

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  72-41-M/01

  Informační služby

  denní

  4 r. 0 měs.

  160

  Platné

  Ne

  75-41-M/01

  Sociální činnost

  denní

  4 r. 0 měs.

  240

  Platné

  Ne

  78-42-M/03

  Pedagogické lyceum

  denní

  4 r. 0 měs.

  130

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

Mapa


Spolupracující firmy


VŠECHNY OBORY

 • BHS Corrugated,Fertigungs, Montage, Service, s.r.o.
 • FORMY Tachov s.r.o.
 • ROTAREX PRAHA, spol.s r.o.
 • GRAMMER CZ, s.r.o., závod Tachov
 • INOTECH ČR, spol. s.r.o.
 • Kermi s.r.o.
 • Technické pružiny SCHERDEL, s.r.o.
 • KETNET s.r.o.
 • FLEA s.r.o.
 • Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o.
 • RSF Elektronik spol. s r. o.
 • NOVASPORT, spol. s r.o.
 • KDK Automotive Czech s r.o.
 • Pressol Tschechien s.r.o.

OSTATNÍ PARTNEŘI

 • LNT Automation CZ s r.o.
 • SUSPA CZ s.r.o.
 • SCHENKER spol.s r.o.
 • Tech Data Distribution, s.r.o.
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník