Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III


Lokalita

Střední škola se nachází od 1. 9. 1993 v areálu bývalých starých kasáren v Rokycanech, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě zrekonstruované a moderně vybavené budovy dílen.

Obory

Střední škola poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb. Vybavení školy a dílen vytváří podmínky pro kvalitní realizaci výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vzdělání. Nabídka vzdělávacích programů je aktualizovaná podle potřeb trhu práce v okresu Rokycany, reaguje na požadavky sociálních partnerů. Škola se aktivně zapojuje do projektů – projektů ESF, dotačních titulů, apod.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Teoretické vyučování probíhá v budově školy. Trendem výuky je co nejvíce výuku přiblížit žákům. U oborů středního vzdělání s výučním listem probíhá výuka 1 týden teoretického vyučování a 1 týden praktického vyučování. V rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá pravidelně, žáci prezentují své dovednosti. Odborný výcvik je uskutečňován pod vedením zkušených a plně kvalifikovaných učitelů odborného výcviku na pracovištích školy nebo smluvních pracovištích fyzických a právnických osob. Část žáků 3letých a 4letých oborů vzdělání pracuje v rámci odborného výcviku na smluvních pracovištích. Žáci tak mají možnost poznávat výrobu, režim i atmosféru profesionálních provozoven nebo jiné běžné činnosti firem v příslušných výukových oborech, se kterými se ve školním prostředí nesetkají.

Vybavení školy

Pro teoretickém vyučování slouží multimediální učebny a učebny výpočetní techniky. Škola zprostředkovává žákům internátní ubytování na základě žádosti. Stravování žáků je zajištěno v budově školy ve školní jídelně, kde je možnost výběru ze dvou jídel.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  23-43-L/51

  Provozní technika

  denní

  2 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  23-45-L/01

  Mechanik seřizovač

  denní

  4 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  23-51-H/01

  Strojní mechanik

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  23-56-H/01

  Obráběč kovů

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

  23-68-H/01

  Mechanik opravář motorových vozidel

  denní

  3 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  33-56-H/01

  Truhlář

  denní

  3 r. 0 měs.

  45

  Platné

  Ano

  41-51-H/01

  Zemědělec - farmář

  denní

  3 r. 0 měs.

  50

  Platné

  Ano

  41-55-H/01

  Opravář zemědělských strojů

  denní

  3 r. 0 měs.

  72

  Platné

  Ne

  41-56-H/01

  Lesní mechanizátor

  denní

  3 r. 0 měs.

  60

  Platné

  Ne

  64-41-L/51

  Podnikání

  denní

  2 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  64-41-L/51

  Podnikání

  dálkové

  3 r. 0 měs.

  180

  Platné

  Ne

  65-41-L/01

  Gastronomie

  denní

  4 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  65-51-H/01

  Kuchař - číšník

  denní

  3 r. 0 měs.

  162

  Platné

  Ne

  66-41-L/01

  Obchodník

  denní

  4 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  66-51-H/01

  Prodavač

  denní

  3 r. 0 měs.

  90

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

   

   

Mapa


 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník