Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56


Lokalita

Ke škole je možno dojet tramvají číslo 2, směr Skvrňany (desátá zastávka od Hlavního vlakového nádraží nebo sedmá od Hlavní pošty Solní) - výstupní stanice jménem „Školy, Vejprnická“. Nepřehlédnutelným znakem je dominantní logo školy viditelné z pravé strany tramvaje již několik zastávek předem.

Obory

Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Absolventům učebních oborů nabízí výuční list a rozšiřující nástavbové studium, zakončené též maturitní zkouškou.

Výuka

Ve výuce jsou uplatňovány zajímavé poznatky získané jak při výměnné praxi žáků v zahraničí, tak i z bohaté spolupráce s budoucími zaměstnavateli žáků. Rovněž zkušenosti získané při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, se Západočeskou univerzitou (s fakultou elektrotechnickou), s mnichovskou elektrárenskou společností ISAR-Amperwerke, jsou přínosem pro zkvalitnění výuky. Škola umožňuje účast na zahraničních stážích, zapojení nadaných žáků do různých soutěží, konzultace s výchovným poradcem a výuku dle individuálního vzdělávacího plánu (žáci se specifickými potřebami), nebo možnost získat finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování.

Škola nabízí získání odborné kvalifikace v elektrotechnice vykonáním zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb., možnost studovat Cisco Networking Academy Program a získat certifikát, či získat ECDL - European Computer Driving Licence celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Zájmové činnosti

Specifikou školy je sportovní příprava vybraných žáků ve sportovních odvětvích jako házená nebo lehká atletika.

Vybavení školy

Žáci se setkají se zařízeními jako například síťové prvky CISCO, řídící relé EASY, elektroinstalace od firmy EATON, PLC automaty Simatic S7-200, Simatic S7-300, LOGO!, Micrologic 1000. Žáci mohou pracovat ve vybavených počítačových učebnách, včetně učebny vybavené počítači firmy Apple a setkají se a naučí se používat aktuální software jako například Operační systémy Windows, Microsoft Office, AutoCAD, ProfiCAD, Multisim, Všemi deseti, Zoner Photo Studio. V areálu školy je i DM, školní jídelna, dílny odborného výcviku, dvě tělocvičny, venkovní hřiště a moderní atletický stadion, výuka odborného výcviku probíhá v moderně zařízených laboratořích a dílnách. Žáci jsou bezplatně vybaveni osobními a ochrannými prostředky a nářadím pro odborný výcvik.

Studijní obory této školy


 • Kód oboru

  Popis oboru

  Forma vzdělávání

  Cizí vyučovací jazyk

  Délka vzdělávání

  Kapacita oboru

  Platnost  

  Dobíhající obor

  18-20-M/01

  Informační technologie

  denní

  4 r. 0 měs.

  136

  Platné

  Ne

  23-43-L/51

  Provozní technika

  dálkové

  3 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  23-51-E/01

  Strojírenské práce

  denní

  3 r. 0 měs.

  50

  Platné

  Ne

  26-41-L/01

  Mechanik elektrotechnik

  denní

  4 r. 0 měs.

  650

  Platné

  Ne

  26-41-L/52

  Provozní elektrotechnika

  denní

  2 r. 0 měs.

  150

  Platné

  Ne

  26-41-L/52

  Provozní elektrotechnika

  dálkové

  3 r. 0 měs.

  180

  Platné

  Ne

  26-45-M/01

  Telekomunikace

  denní

  4 r. 0 měs.

  250

  Platné

  Ne

  26-51-E/01

  Elektrotechnické a strojně montážní práce

  denní

  3 r. 0 měs.

  32

  Platné

  Ne

  26-51-H/01

  Elektrikář

  denní

  3 r. 0 měs.

  270

  Platné

  Ne

  26-51-H/01

  Elektrikář

  dálkové

  3 r. 0 měs.

  120

  Platné

  Ne

  26-51-H/02

  Elektrikář - silnoproud

  denní

  3 r. 0 měs.

  180

  Platné

  Ne

  26-52-H/01

  Elektromechanik pro zařízení a přístroje

  denní

  3 r. 0 měs.

  360

  Platné

  Ne

  39-41-L/02

  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

  denní

  4 r. 0 měs.

  130

  Platné

  Ne

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

  graf 10

   

   

Mapa


 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník