Čalouník


Čalouník
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 33-59-H/01
 • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)

Jsi manuálně zručný a šikovný? Chtěl bys umět vyrábět a opravovat všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, vozidel, interiérových a exteriérových doplňků a dekorací? Pojď studovat obor Čalouník!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se dovednostem v oblasti čalounické výroby a dekoratérství, tj. pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací, zvolit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení, uskladňovat a ošetřovat čalounické a dekoratérské materiály, vybrat vhodné technologické a pracovní postupy individuální a sériové čalounické výroby, zhotovovat čalounické výrobky nebo jejich části a také provádět opravy a renovace.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti, Chemie, Fyzika

Co z tebe bude?:

Čalouník a dekoratér v nábytkářství na pozici zaměstnance nebo i zaměstnavatele (při výkonu vlastních podnikatelských aktivit).

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu oborů z oblasti nábytkářské výroby nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Grammer c.z. s.r.o., Tachov
 • Autočalounictví Šemora, Plzeň
 • Nábytek Peška, Plzeň
 • Čalounictví Černošín (Miroslav Hubálek)

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf calounik

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník