Pokrývač


Pokrývač
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-69-H/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Jsi manuálně zručný a šikovný? Tak pokud netrpíš strachem z výšek, pojď studovat obor Pokrývač!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět pokrývačské práce na sklonitých střechách, tj. volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky, dopravit je na místo zpracování a připravit před zpracováním; volit technologický a pracovní postup; zhotovovat podklad pod krytiny; montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů atd. Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb, výkresů a náčrtů pokrývačských konstrukcí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Pokrývač v pokrývačských a stavebních firmách při montáži, údržbě a opravách skládaných krytin.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, Praha
 • TEGMENTO s. r. o., Rokycany
 • Juta a. s., Dvůr Králové nad Labem
 • LINDAB s. r. o., Praha
 • DEKTRADE a. s., Praha

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf pokryvac

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník