Výrobce a dekoratér keramiky


Výrobce a dekoratér keramiky
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 28-57-H/01
 • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)

Máš výtvarný talent, jsi manuálně zručný a baví tě ve škole praktické činnosti? Tak právě pro tebe je vhodný obor Výrobce a dekoratér keramiky!

Co tě čeká během studia:

Osvojíš si pracovní činnosti v celé oblasti keramické výroby, při ruční a strojní výrobě a na výrobních linkách. Budeš umět pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, ovládat základní techniky přípravy keramických hmot, výrobu střepu, výrobu forem a jejich skladování, glazování a broušení, dále dekorování a výpal keramických výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova

Co z tebe bude?:

Keramik, keramik modelář, dekoratér keramiky v oblasti keramické výroby.

Dále můžeš pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Silikátový svaz z.s., Praha
 • LB Minerals, s.r.o., Horní Bříza

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf vyrobce a dekorater keramiky

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník