Strojírenské práce


Strojírenské práce
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 23-51-E/01
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Chceš pracovat v zámečnické či klempířské dílně nebo autoservisu? Zajímají tě činnosti ohledně strojů včetně výkresové dokumentace a rád bys získal výuční list? Pojď studovat obor Strojírenské práce!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se základy kování kovů, obrábění kovů, klempířských prací a údržbářských prací v autodílně. Dále obsluhovat základní zařízení v zámečnických dílnách, odporově svařovat kovové materiály, zacházet se zařízením pro svařování pod ochrannou atmosférou a podle výkresové dokumentace provádět strojírenské operace. Budeš umět číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty, volit, používat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Strojní kovář, obráběč kovů, dělník v zámečnické nebo klempířské dílně nebo v autoservisu.

Je dobré vědět, že absolvent tohoto oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Kde budeš moci pracovat?:

bude doplněno...

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf strojirenske prace

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník