Hotelnictví


Hotelnictví
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 65-42-M/01
 • Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)

Jsi šikovný, zručný a baví tě jazyky? Pracoval bys rád v hotelnictví a gastronomii? Pokud ano, pojď studovat tento obor a budeš mít široké uplatnění na trhu práce.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů, osvojíš si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality. Budeš umět sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, organizačně i ekonomicky zajišťovat gastronomické akce, obsluhovat hosty, organizovat a koordinovat činnosti pracovních týmů ve výrobě a dbát na dodržování hygienických předpisů v gastronomii.

V ubytovacích službách budeš zvládat práci na recepci, poskytovat informační a doplňkové služby ubytovacího zařízení včetně podnikatelských aktivit.

Naučíš se dva cizí jazyky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Cizí jazyk, Český jazyk, Zeměpis

Co z tebe bude?:

Najdeš uplatnění ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Můžeš vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Můžeš také pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v oborech skupiny gastronomie, hotelnictví, turismu nebo v ekonomických oborech.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Angelo
 • Central
 • Continental
 • Courtyard by Marriott
 • Golden Fish
 • Gondola
 • Ibis
 • Lions
 • Parkhotel
 • Primavera
 • Purkmistr
 • Slovan
 • Gargano
 • Pulcinella
 • Riegrovka
 • San Marino
 • ZČU menza
 • školní jídelny středních škol
 • Energo služby
 • U Strejců a další...

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník