Kamnář


Kamnář
  • Délka studia: 3 roky
  • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
  • Kód oboru: 36-67-H/02
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Jsi šikovný a zručný? Máš vztah k řemeslu a rád bys lidem zajišťoval teplo a útulno domova? Pojď studovat obor Kamnář.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět základní kamnářské práce související s lokálními topidly na tuhá paliva, navrhovat, stavět, opravovat, udržovat a čistit individuálně stavěná kachlová kamna, sporáky a krby; montovat stavebnicová topidla, instalovat průmyslově vyráběná topidla; topit v topidlech; připojovat topidla na komín atd.

Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb a individuálních topidel na tuhá paliva, dále zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty topidel.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Kamnář v kamnářských firmách.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření nebo oborech orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

  • Cech kamnářů ČR, Praha
  • Banador, s. r. o., Jinačovice
  • STAKA - staveba kachlových kamen a krbů, Český Krumlov
  • Kominictví - kamnářství Ondřej Šplíchal, Čížkov
  • Kamnářství Jan Mentl, Všeruby
  • HESTIA CZ s. r. o., Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf kamnar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Textilní výroba a oděvnictví
  • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Doprava a spoje
  • Speciální a interdisciplinární obory
  • Zemědělství a lesnictví
  • Gastronomie, hotelnictví a turismus
  • Obchod
  • Umění a užité umění
  • Kadeřník