Umělecký kovář a zámečník, pasíř


Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 82-51-H/01
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi šikovný, zručný a máš umělecké vlohy? Bavilo by tě pracovat s kovem? Pokud ano, pojď studovat obor Uměleckořemeslné zpracování kovů a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se rukodělně zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, výtvarných návrhů, zhotovit repliky původních slohových prací včetně provádění jejich oprav a obnovy. Získáš samozřejmě i znalost strojního obrábění kovů včetně povrchových úprav výrobků.

Odborná příprava má 2 zaměření: V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.

 • umělecký kovář a zámečník: zhotovování mříží, brán, stavebních a nábytkových kování, zábradlí, zámků, zavíracích mechanizmů, svícnů, plastik
 • umělecký pasíř: zhotovování konstruovaných svítidel, písmen, mříží, nádob, svícnů

Součástí vzdělávání je i příprava k získání jednoho druhu svářečského certifikátu.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Umělecký kovář, zámečník nebo umělecký pasíř.

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu.

Pokud tě bude vzdělávání bavit, můžeš pokračovat studiem v oborech orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

bude doplněno...

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník