Střední škola, Bor, Plzeňská 231


Lokalita

Střední škola Bor má v současné době dvě pracoviště odborného výcviku, která vznikla sloučením Mechanizační školy v Tachově a pracoviště v Boru.

Obory

V současné době střední škola vzdělává kolem 200 žákyň a žáků ve třech učebních oborech, které jsou zakončeny po tříletém studiu závěrečnou zkouškou. V oboru kuchař a automechanik najdete chlapce i dívky, pouze pro chlapce je pak určen učební obor opravář zemědělských strojů. Od loňského školního roku nabízí škola i studium ve dvou maturitních oborech: mechanizace a služby a autotronik.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Žáci učebního oboru kuchař pod vedením učitelek odborného výcviku ve spolupráci s MÚ Bor a Tachov připravují slavnostní obědy a pohoštění při organizaci významných akcí, jako jsou rauty, slavnostní obědy, setkání, přednášky, semináře a besedy s významnými hosty, účastní se akcí ve spolupráci se ZUŠ v Tachově a v neposlední řadě reprezentují střední školu v regionálních a národních soutěžích.

Vybavení školy

Škola má vlastní autoškolu a svářecí školu, které slouží pro vzdělávání odborníků nejen z řad žáků a absolventů, ale nabízí své služby i široké veřejnosti, pro kterou provádí podle zájmu také opravy všech motorových vozidel a zemědělské techniky.

Webové stránky

http://www.ssbor.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník