Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G Plzeň


Lokalita

V současnosti probíhá výuka ve dvou budovách s učebnami a nafukovací hale s vícelúčelovým hřištěm. Všechny objekty se nachází v areálu bývalých kasáren v Plzni na Borech.

Obory

Cílem školy je, aby každý žák naší školy měl možnost získávat a rozvíjet nejen své odborné kompetence pro budoucí pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty, nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Hlavním úkolem školy je naplnit cíle středního vzdělávání dané školským zákonem. Cestu ke splnění se snaží obohatit o nové, zajímavé prvky a aktivity, které žákům nabízí i v mimoškolním čase. Společně s žáky a jejich rodiči chce budovat pozitivní image školy s tvůrčím duchem, školy s přátelskou atmosférou, do které se žáci i učitelé rádi vracejí a veřejnost ji hodnotí jako dobrou školu.

Zájmové činnosti

Jako jediné střední škole v Plzeňském kraji jí byl udělen certifikát Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Rozvoj ekologické (environmentální) gramotnosti tvoří jedno z průřezových témat, v jeho rámci se zapojuje do mnohých soutěží, projektů a pestrých aktivit.

Výuka

Ve škole fungují čtyři předmětové komise. Do každé předmětové komise jsou sdruženi vyučující podle předmětů, které vyučují. Každou předmětovou komisi vede předseda předmětové komise. V rámci čtyřletého studia mohou žáci maturitních oborů vzdělání druhých a třetích ročníků aktivně pracovat ve dvou fiktivních firmách. Vyučovací předmět je založen na moderních metodách výuky, při kterých je simulována skutečná, praktická činnost jednak fiktivní firmy, jednak fiktivní banky.

Vybavení školy

Organizace zahrnuje střední školu, domov mládeže, školní kuchyni a jídelnu a školní výdejnu a školní bufet. Škola je bezbariérová, moderně zařízená. Žáci mají k dispozici 24 učeben, z toho 7 počítačových, vybavených kvalitní výpočetní technikou a běžným i speciálním softwarem (virtuální laboratoře, účetní software, manažerský informační systém, nAPOST, program pro nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou, jazykový software, atd.). Samozřejmostí je projekce, ozvučení a trvalé připojení k internetu. Pro výuku fiktivních firem slouží učebna vybavená kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou. Učitelé mají možnost žákům zefektivnit a zpříjemnit osvojování nových vědomostí a odborných kompetencí v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory a ozvučením. Pro tělovýchovné aktivity slouží posilovna, víceúčelové hřiště s nafukovací halou a venkovní hřiště.

Webové stránky

http://www.ssinfis.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník