Soutěže Technika má zlaté dno se účastnili žáci online


Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 se tradiční soutěž Technika má zlaté dno uskutečnila v letošním roce on-line formou a to 19.12.2021. Během pěti hodin měly přihlášené týmy za úkol sestrojit ze stavebnic Merkur a Bofin speciální zařízení.

Do 8. ročníku soutěže vyhlášené Plzeňským krajem se přihlásilo celkem 16 týmů, každý z nich byl složen ze čtyř žáků střední školy. Týmy byly rozděleny do tří kategorií, a to gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Porota složená ze zástupců Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a soukromých firem podporujících technické vzdělávání společně v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni sledovala a hodnotila po dobu pěti hodin, jak se týmy vyrovnávají se zadaným úkolem. Zadáním bylo sestrojení nakladače a násypky s akustickou signalizací odebraného míčku.

Vítězné týmy obdržely diplomy a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 4 000 korun
(1. místo), 3 000 korun (2. místo) a 2 000 korun (3. místo).

"I když soutěž v letošním roce probíhá netradiční formou, jsem velmi rád, že mezi žáky je zájem o toto oblíbené klání. Je to moje první soutěž v oblasti technického vzdělávání
a překvapila mne vysoká úroveň sestrojených a zcela funkčních zařízení, která týmy měly
za úkol,"
 uvedl náměstek hejtmanky pro oblast školství Rudolf Salvetr.

Výsledky soutěže:

Kategorie gymnázia
1. Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
2. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
3. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Kategorie střední odborné školy
1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
2. Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
3. Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Kategorie střední odborná učiliště
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
2. Střední škola, Bor, Plzeňská 231
3. Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Zvláštní cena komise (poukázka v hodnotě 1000,- Kč pro každého člena týmu)
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Zvláštní cena od firmy KLASTR MECHATRONIKA, z.s. (poukázka v hodnotě 1000,- Kč pro každého člena týmu)
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník