Technická olympiáda Plzeňského kraje se letos konala po osmé


Ve čtvrtek 11. února 2021 proběhlo hodnocení prezentací 23 soutěžních prací a  byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje. Z důvodu současné epidemiologické situace nebylo možné uspořádat Technickou olympiádu Plzeňského kraje prezenčně. Soutěž tedy proběhla kombinovanou formou, kdy vlastní prezentace soutěžních prací proběhly off-line prostřednictvím videí a následovala on-line diskuse soutěžících se členy hodnotící komise. „Technická olympiáda je jedním z příkladů dobré spolupráce Plzeňského kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Oceňuji, že i přes složitou epidemickou situaci se podařilo soutěž uspořádat a zapojilo se několik desítek žáků,“ uvedl při zahájení náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu Rudolf Salvetr.

V letošním ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje soutěžilo 60 žáků z 11 středních škol. Nejlépe ohodnotila porota například výukový simulátor závodní střelby, dezinfekční lampu do auta, elektronický hladinoměr nebo 3D hru Lost Edge. Vítězové obdrželi ocenění v podobě tabletů a poukázek na nákup elektroniky v hodnotě 2000-5000 Kč. Při slavnostním on-line vyhlášení hejtmanka Ilona Mauritzová poděkovala soutěžícím, učitelům i organizátorům a uvedla: „Technickou olympiádou pro mnohé z vás cesta dalšího technického vzdělávání teprve začíná. Každý jste prokázal, že technické myšlení a zručnost je vám více než vlastní a nechybí vám ani nadání. Přeji vám, aby vás elán do dalšího prohlubování svých znalostí a schopností neopustil a samozřejmě abyste ho dál rozvíjeli u nás, na Západočeské univerzitě.“

Technická olympiáda je kolektivní soutěž, kde tým musí tvořit 2-4 žáci z jedné střední školy. Soutěží se v řešení tematických okruhů technických problémů zadaných univerzitou. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané střední školy, Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům. Do soutěže je zapojena fakulta aplikovaných věd, strojní a elektrotechnická. Výsledky práce pak prezentují soutěžní týmy před odbornou porotou.

Vítězové obdrželi tablety a poukázky na nákup elektroniky.

Tablet:

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - Výukový simulátor závodní střelby

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Dezinfekční lampa do auta

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G - Lost Edge (3D hra)

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - CHATBOT pro studenty

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Elektronický hladinoměr

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Smart Mirror

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 - Elektrická mauntainboard

Poukázka na 5.000 Kč

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Magnetické dělo

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 - Stolní kotoučová pila

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Modulace narušení zatopeného dolu

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G - Bankomat

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Vizualizace a řešení fyzikálních příkladů

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - 3D tiskárna

Poukázka na 4.000 Kč

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 - 3D tiskárna budov

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G - Zahrajem si

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Barevná hudba

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 - Měření výšky hladiny technologií ToF

Poukázka na 3.000 Kč

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Parkovací asistent jinak

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Pavr Vep

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Firmware pro bionické chapadlo

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Dekodér Morseovy abecedy

 Poukázka na 2.000 Kč

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Robotický tank

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce - Bagr

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník