Žáci z Klatov vyjeli za praxí na jih Evropy


Střední zemědělská a potravinářská škola v Klatovech se již podruhé zapojila do Projektu Erasmus + a vyslala žáky na praxi do Itálie a Španělska. 15 žáků převážně z třetího ročníku oboru agropodnikání strávilo s doprovodným pedagogem dva týdny na biofarmě Patrice v obci Spoleto ve střední Itálii. Seznámili se s chodem biofarmy, která se zabývá ekologicky šetrnou rostlinnou i živočišnou produkcí.

Protože stáž probíhala na přelomu října a listopadu, pomáhali účastníci hlavně se sklizní oliv a následným lisováním organického panenského olivového oleje. Kromě nových dovedností a znalostí přinesla praxe žákům i zlepšení v anglickém jazyce, ve kterém probíhala většina komunikace. Ve volném čase majitelé farmy uspořádali pro naše žáky výlety do blízkého Říma, Assisi či Perugie. Patří jim velký dík za vřelou spolupráci, kterou budeme v dalších letech dále rozvíjet.

V rámci projektu jsme také poprvé vyslali dvě absolventky stejného oboru do španělské Granady. Po dobu tří měsíců, od června do září 2021, pracovaly v jezdecké stáji Mascotario, která se zabývá chovem koní, výukou jezdectví a hipoturistikou. Své teoretické znalosti z oblasti zootechniky či agroturistiky zde uplatnily v praxi a získaly nové poznatky. Jazykem stáže byla angličtina, ale došlo i na španělštinu, kterou už jedna z účastnic ovládala. Na koních projezdily blízké pohoří Sierra Nevada a z koňského hřbetu se jim naskytly neobyčejné výhledy na pevnost Alhambra.  

Celý projekt byl financován z grantu Erasmus+ Evropské unie.

Zdroj: SSZP (kt.cz)

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník