Nejlepší zemědělec České republiky pro rok 2022 je ze Střední školy zemědělské a potravinářské z Klatov


Ve dnech 7. a 8. dubna 2022 se na VOŠ a SZeŠ v Táboře konalo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby celostátní kolo 22. ročníku republikové soutěže středních zemědělských škol oboru agropodnikání. Našemu letošnímu maturantovi Davidu Argmanovi se podařilo obstát v silné konkurenci 16 dalších žáků na výbornou a stal se v roce oslav 150. výročí založení Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy nejlepším zemědělcem České republiky.

Žáci 4. ročníků se utkali v teoretických vědomostech a praktických znalostech týkajících se živočišné a rostlinné výroby, mechanizace a ekonomiky. Poznávali rostliny, semena, škůdce, plemena hospodářských zvířat, druhy krmiv, zemědělské stroje, prováděli výpočty, prokazovali dovednosti v práci se zvířaty. David si poradil se vším skvěle.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Příští ročník se bude díky Davidově vítězství konat v Klatovech.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník