Pozvánka na akci „Ručičky kraje“


Zveme na veřejnou prezentaci „Ručičky kraje“ určenou hlavně pro rodiče a děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory na středních školách, která se za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka uskuteční dne 14. června 2022 od 10:00 do 14:00 hodin na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje (Škroupova 18, Plzeň).


Nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje se již podeváté zaplní stánky jednotlivých zúčastněných škol, které představí náplň kroužků, jež nabízí žákům středních nebo základních škol. Ti si mohou právě na některém z kroužků vyzkoušet technický obor, který je zajímá.Cílem prezentace je seznámit děti s technickými obory a přilákat do škol, které je vyučují, více uchazečů o studium.Spolu se středními školami se budou prezentovat i firmy nabízející uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů.


Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Je určena pro školy, srdečně je zvána i veřejnost.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník